Esteu aquí

Què fem

  • Ajustament Personal i Social

Consistent en el conjunt d’activitats dirigides a l’usuari/a que amb participació directa d’aquest/a, tenen per objecte una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb l’entorn cívic.

Activitats d’ajustament personal i social:

Hàbits d’higiene i alimentació / Adaptacions per millorar desplaçament, comunicació etc. / Suport psicològic i social

Manteniment físic / Fisioteràpia / Piscin / Ioga

 

  • Ocupació Terapèutica

Consistent en tasques amb les quals, evitant les lisples ocupacions rutinàries, sempre que sigui possible l’usuari/a pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material satisfactori. No és objectiu de la ocupació terapèutica aconseguir productes per ser objectes de comercialització.

 

Activitats ocupacionals:
 

Projectes socials

- El JOC (projecte sensibilització a les escoles)

- Sensibilitzar futurs educadors/es

Projectes artístics

- SíniAcció!

- Taller SíniaArt